Workshopy a tréninky

Je konec nekonečným školením a neúrodným vzdělávacím programům! I firemní rozvoj jde totiž dělat s vervou a nadšením. Chcete lepší vztahy na pracovišti
či lepší výkony? A co takhle obojí? Využijte teambuilding!

EFEKTIVITA

Zapojte do hry váš tým tak, aby se naučil efektivní prodejní i myšlenkové metody. Trénování praktických dovedností jako jsou verbální a neverbální komunikace a řešení krizových situací pomůže plnit firemní úkoly s větší jistotou a mnohem rychleji.

MOTIVACE

Přemýšlíte, jak vaše lidi dostatečně nabudit? Není třeba být rozený motivátor, abyste zvýšili motivaci jednotlivce ani celku. Zapomeňte na nudná školení, naučené fráze i průhledné motivační techniky, které působí manipulativně a svůj účel neplní .

VZTAHY

Ne vždy si zjednáte respekt kravatou a košilí. Není třeba razit metodu biče, aby se věci začaly dít, jak si přejete. Společná aktivita probudí kolektivního ducha a rozproudí pocit důvěry. A to i ve skupině, do které se firemní sólisté opakovaně bojí zapojit. 

Zkoušeli jste všechno, a přesto na vaše lidi nic neplatí? Někdy je lepší předelegovat problémy na někoho, kdo si s nimi hravě poradí. Tatáž informace od dvou lidí může mít zcela jiné sdělení.

Zaměříme se na klíčové, pracovní, emoční a sociální dovednosti a vypilujeme proklientskou asertivitu. Změňte přístup zaměstnanců k jim samotným a změníte jejich přínos pro firmu. 

Proces spolupráce

  1. Potkáme se a pochopíme vaše potřeby.

  2. Dle požadavků a cílů navrhneme řešení.

  3. Pomůžeme vám s celkovým konceptem.

  4. Vytvoříme pro vás finanční plán na míru.

  5. Sestavíme zajímavý harmonogram.

  6. Zajistíme tvorbu podpůrných materiálů.

  7. Pomůžeme vám najít správný catering. 

  8. Rádi se ujmeme průběhu i moderování.

Díky objevení konkrétních problémů a návrhu jejich řešení můžeme během velmi krátké doby zvýšit produktivitu a výkonnost, snížit fluktuaci a celkově zlepšit vztahy na pracovišti i firemní kulturu.